CROPBIOSCIENCE MICROMIX  (میکرومیکس بیوساینس)                       ( محصول اسپانیا)

این محصول را قبل از بروز علائم کمبود عناصر بور، آهن، منگنز، مولیبدن و روی و یا در هنگام بروز نخستین علائم کمبود این عناصر در طول بازه­های زمانی رشد، شکوفه دهی، استقرار و رشد میوه به صورت محلول پاشی یا مصرف خاکی قابل استفاده می­باشد.

آنالیز(w/w %)

 

0.5: Cu

Boron(B):0.5                                                         
                                                                
Fe soluble in water :3.5

Manganese (Mn) soluble in water :2.0                                              

Mo soluble in water:0.05     

Zn soluble in water:2
PH:7-8                                                                        
Electric conductivity:8.5 ds/m

   

میزان و موارد مصرف:               

مناسب برای تمام محصولات       

محلول پاشی:1.0-0.75 میلی­لیتر در لیتر

کاربرد خاکی: 2.0-1.5 لیتر در هکتار

                             MICROMIX