کلات آهن EDDHA 6% اطلس برای تمامی درختان میوه و مرکبات و محصولات زراعی به صورت محلول در آب قابل استفاده میباشد.

ویژگیهای منحصر به فرد:
 دارای ایزومر موثر ارتو ارتو
 دارای تعادل زیست محیطی
 سازگار با اکثر کودها و سموم نباتی
 قابل استفاده در سیستم آبیاری قطره ای
 قابل استفاده در محدوده PH های مختلف خاک
 قابل استفاده با آب آبیاری ,هیدروپونیک,مخلوط با خاک و سیستم آبیاری قطره ای