کود 30-5-15 HISPSNIA                     (محصول اسپانیا) 

کود کامل NPK هیسپانیا محصول اسپانیا با درصد استاندارد و آنالیز شده 15% ازت 5%فسفات و 30%پتاس به همراه مواد غذایی میکرو (TE) می باشد که با توجه به درصد بالای پتاسیم از مرحله تشکیل میوه تا برداشت محصول برای کلیه محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

 


تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل(N) 15
نیتروژن نیتراتی (-NO3) 9
نیتروژن آمونیومی(+NH4) 6
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5
پتاسیم محلول در آب (K20) 30
منیزیم محلول (MgO) 1.5
سولفات (SO3) 16.4
بر محلول (B) 0.01
مولیبدن محلول (Mo) 0.005
مس (cu) کلات شده با EDTA 0.004
آهن (Fe) کلات شده با EDTA
0.1
 منگنز (Mn) کلات شده با EDTA 0.05
 روی (Zn) کلات شده با EDTA
0.01

دستورالعمل مصرف:

برگ پاشی : 250-100 گرم در 100 لیتر آب .

همراه با آب آبیاری : 10-8 کیلوگرم در هکتار.

 thumbnail 1