با توجه به قلیایی بودن خاک اکثر مناطق کشور (بجز بخش شمالی),استفاده از این محصول به دلیل داشتن بنیان اسیدی باعث کاهش PH خاک شده ,سرعت سرعت جذب و حرکت عناصر در آوند های گیاه را افزایش میدهد.

ادامه مطلب...

دسترسی سریع