تیم متخصص و با تجربه گیاه پزشکی و خاک این شرکت ، به منظور بهره وری صحیح از زمین های کشاورزی ، آماده ارائه مشاوره رایگان در محل به مصرف کنندگان عزیز می‌باشند. با توجه به نیاز مکرر کشاورزان عزیز، شرکت اطلس کشت سپاهان برای ارائه خدمات بهتر و اثربخش تیم متخصص و باا  تجربه خود متشکل از کارشناسان ارشد گیاه پزشکی و اصلاح نبات را بنا بر درخواست شما سروران جهت مشاوره رایگان به محل اعزام می‌کند.