دستورالعمل کوددهی

دستورالعمل کوددهی:

کودهای آلی (کود حیوانی) همراه کودهای شیمیایی در زمستان به‌صورت چال‌کود در سایه‌انداز درخت داده شود.
چال‌کود گودالی به عمق یک متر، عرض ۴۰ سانتی‌متر و طول یک متر است که در سایه‌انداز درخت حفر می‌گردد. برای یک درخت ۱۵ ساله گردو یک کیلوگرم سولفات‌پتاسیم، نیم کیلوگرم سولفات‌روی و نیم کیلوگرم سولفات‌آهن، روی کودهای آلی (حیوانی) ریخته و باقی‌مانده‌ی چاله را با برگ‌های خشک پر می‌کنند و روی آن‌ها خاک مرغوب می‌ریزند.
کودهای ازته که شامل نیترات و اوره می‌باشند نیز در دو نوبت به درخت گردو داده می‌شوند. چنانچه از نظر کمبود آب محدودیت نباشد، نوبت اول در اسفندماه مقدار ۳۰۰ گرم نیترات آمونیم و نوبت دوم در اوایل خردادماه ۳۰۰ گرم نیترات آمونیاک به درختان داده می‌شود.
در مورد کودهای دامی و حیوانی می‌توان از انواع کودهای گوسفندی، گاوی، کبوتر، مرغی و …. استفاده کرد. برخی از این کودها خیلی قوی و از نظر ازت بسیار غنی هستند مانند کود گوسفندی، کود مرغی و کبوتر؛ لذا در دادن این کودها به زمین نباید زیاد افراط کرد. چرا که اگر یک­مرتبه ازت خاک افزایش یابد درخت نیروی خود را صرف ساخت شاخ و برگ نموده و غرور پیدا می­کند و بارآوری آن کاهش می­یابد. یعنی تعادل شاخ و برگ و میوه به‌هم می­خورد و دوباره باید تلاش کرده با هرس­ها یا تکنیک­های مختلف تعادل آن را به‌وجود آورد و این کار مستلزم صرف هزینه و دقت زیاد است.
در صورتی‌که امکان مصرف خاکی آن‌ها به هر دلیلی موجود نباشد حتما محلول‌پاشی ریز مغذی‌ها جدی گرفته شود.
در درختانی با تاج کوچک، محلول‌پاشی سولفات روی (با مخلوط 5 درهزار اوره، 5 درهزار اسید بوریک و 5 درهزارFruit-set ) در پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ و مرتبه دوم در اوائل بهار، زمان متورم شدن جوانه‌ها توصیه می‌شود.
نکات:
در گردوهای بالغ اثرات مثبت کودهی بلافاصله دیده نمی‌شود، ولی تاثیر آن را می‌توان در درازمدت در تقویت تولید محصول و افزایش کیفیت میوه‌ها مشاهده کرد.
جهت افزایش تهویه خاک و ریشه‌ها، اصلاح شیوه آبیاری به تشتکی و استفاده از کود پوسیده دامی‌در فصل پاییز ضروری است.
از تجزیه کودهای دامی مقدار زیادی مواد کلوئیدی (هوموس) ایجاد می‌شود که می‌تواند رطوبت و مواد غذایی را به‌خود جذب و به‌تدریج در اختیار ریشه قرار دهد. همچنین مواد آلی حاصل از تجزیه­ی کودهای دامی، خاک را قابل نفوذ نموده و برای گسترش ریشه مستعدتر می­سازد.
درختان گردو در سنین بالا مقدار زیادی برگ نیز تولید می­کنند که برگ‌ها در پاییز روی زمین ریخته و پس از پوسیدن لاشبرگ مقداری هوموس و مواد آلی تولید گشته و شستشو شده، رفته رفته به طبقات پایین خاک راه یافته و به افزایش مواد آلی خاک کمک می­کند.
عکس العمل درخت به کود بستگی به عمق خاک، نوع خاک وشیوه آبیاری دارد.