این نوع چمن مقاوم به کم آبی و......

بذر چمن فستوکا یوروگراس- EURO GRASS

این نوع جمن مقاوم به سایه و کم آبی میباشد.

 

    مشخصات فنی                      
تعداد بذر در یک گرم  500-600 عدد
 میزان بذر مصرفی در متر مربع  60-50 گرم 
عمق کاشت  0.6 تا 1 سانتی متر 
حداکثر زمان جوانه زنی  10 تا 12 روز بعد  کاشت  

 

euro